Ubezpieczenia na życie

małżeństwo z dziećmiUbezpieczenia na życie bardzo często mylone są z ubezpieczeniami emerytalnymi. Nie taka jednak jest ich rola. Jeśli martwisz się o przyszłość swojej rodziny w sytuacji, gdy coś Ci się stanie, warto dla własnego spokoju i w trosce o bliskich, pomyśleć o ubezpieczeniu. Istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń na życie, w zależności od okresu na jaki są zawierane. Pomożemy Ci w jego właściwym wyborze.

 

Terminowe ubezpieczenie na życie

Polisa obejmuje okres od pięciu do kilkudziesięciu lat, jednak nie może trwać dłużej niż do pewnego określonego wieku osoby ubezpieczonej. Jest doskonałym sposobem na zabezpieczenie dobra rodziny w przypadku zaciąganego kredytu lub innych zobowiązań finansowych. Atutem takiego ubezpieczenia są niskie składki, gwarantujące relatywnie wysoką kwotę ubezpieczenia. Należy jednak pamiętać, że po wygaśnięciu polisy uzyskanie następnej może nie być możliwe. Odszkodowanie jest wypłacane tylko w przypadku jeśli ubezpieczonemu coś się stanie.

 

Terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie

To również ubezpieczenie zawierane na pewien określony czas. Odszkodowanie wypłacane jest rodzinie w przypadku śmierci ubezpieczonego w wysokości 100% sumy ubezpieczenia lub bezpośrednio ubezpieczonemu jeśli dożyje wieku określonego w umowie. Jest to bardzo dobry sposób na dodatek do przyszłej emerytury. Dzięki oszczędzaniu w ten sposób, nie ponosi się ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze. W przypadku zerwania umowy przed jej końcem, można uzyskać jedynie część wpłaconych środków, jednak tylko w momencie, gdy polisa osiągnie wartość wykupu – zazwyczaj po dwóch lub trzech latach. Towarzystwo ubezpieczeniowe może w niektórych przypadkach odmówić podpisania umowy. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy osoba zamierzająca się ubezpieczyć jest w podeszłym wieku lub uprawia sport związany z dużym ryzykiem śmierci.

 

Bezterminowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie zawierane jest na czas nieokreślony i wygasa w momencie śmierci ubezpieczonego. Jest zwykle droższe od ubezpieczeń terminowych. W przypadku zerwania umowy, wypłacana jest tylko część wpłaconych składek. Na rynku dostępne są dwa rodzaje bezterminowych ubezpieczeń na życie:

  • ubezpieczenie ochronne – nie ma tu elementu oszczędnościowego, zatem nie może być ono rozpatrywane jako dodatek do emerytury. Istnieje jednak wartość wykupu, która umożliwia wycofanie części zgromadzonych środków. W przypadku niektórych polis, możliwe jest opłacanie składek do pewnego wieku, po osiągnięciu którego ubezpieczony nadal do końca życia objęty jest ubezpieczeniem,
  • ubezpieczenie uniwersalne – to ubezpieczenie o charakterze ochronno-inwestycyjnym. Może stanowić dodatek do emerytury jednak należy pamiętać, że jest obarczone ryzykiem związanym z inwestycją w fundusze. Polisy tego typu są o tyle korzystne, że dają ubezpieczonemu możliwość częściowych wypłat zgromadzonych środków, zawieszenia składek oraz zmian wysokości sumy ubezpieczenia i dodatkowych wpłat na konto inwestycyjne.

 

Ubezpieczenia posagowe

To idealna forma oszczędzania środków na przyszłość swoich dzieci oraz wydatki związane z takim etapem w ich życiu jak studia lub zakup mieszkania. Ubezpieczeniu podlegają zwykle rodzice, bądź opiekunowie natomiast w momencie wygaśnięcia polisy, zgromadzony kapitał wypłacany jest dziecku. Ubezpieczenie zwykle występuje pod postacią ubezpieczenia na życie i dożycie lub terminowego ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Dokonując wyboru rodzaju ubezpieczenia, należy bardzo starannie zapoznać się z umową jaka będzie nas łączyć z ubezpieczycielem, dlatego warto skorzystać z opinii niezależnego doradcy, który szczegółowo przyjrzy się wszystkim zapisom i pomoże w wyborze bezpiecznej oferty. Jeśli nie wiesz na jaki rodzaj ubezpieczenia się zdecydować, skontaktuj się z naszym doradcą.