Fundusze inwestycyjne

spotkanie w biurzeWłaściwie inwestowane środki finansowe pomagają milionom ludzi na całym świecie skutecznie mnożyć oszczędności. Fundusze inwestycyjne to nowoczesna, przynosząca faktyczne zyski metoda oszczędzania. Jeśli nie masz czasu na codzienne analizowanie rynków finansowych lub po prostu nie czujesz się na siłach, by samodzielnie podejmować decyzje inwestycyjne, powierz nam to zadanie.

 

Czym tak naprawdę jest inwestycja w fundusze?

Fundusze inwestycyjne są formą wspólnego lokowania środków pieniężnych przez firmy, instytucje oraz klientów indywidualnych. Gromadzony w ten sposób kapitał jest inwestowany w różne instrumenty finansowe, które zależą od rodzaju wybranego funduszu. Mogą to być akcje, obligacje, bony skarbowe lub papiery dłużne przedsiębiorstw. Wpłata nawet niewielkich ilości środków, przez wielu uczestników, gwarantuje powstanie dużego kapitału, który stwarza więcej możliwości korzystnego inwestowania i w efekcie przynosi inwestorom wyższe zyski.

 

Do kogo kierowane są fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne są przeznaczone dla każdego. Jeśli nie posiadasz w danej chwili dużej sumy środków pieniężnych, możesz wybrać metodę budowania kapitału i w ten sposób pomnażać swoje oszczędności. Jeśli chciałbyś jednorazowo zainwestować większą sumę – nic prostszego. Do wyboru są dwie metody inwestowania:

  • budowanie kapitału, czyli systematyczna wpłata mniejszej sumy pieniędzy – od kilkuset do kilku tysięcy złotych miesięcznie,
  • jednorazowa wpłata większej kwoty – od około 10 000 zł do kilku milionów złotych.

 

Czy fundusze są bezpieczne?

Wbrew powszechnie panującym opiniom tak. Fundusz inwestycyjny otwarty jest podmiotem prawnym, zarządzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, zatrudniające doświadczonych doradców inwestycyjnych. Zgodnie z ustawą do jego naczelnych zadań należy właściwa ochrona interesów uczestników oraz wycena aktywów funduszy. Korzystając z usług doświadczonego doradcy finansowego, przy wyborze funduszu można osiągnąć kilkukrotnie wyższe zyski na przestrzeni lat, aniżeli w przypadku lokat bankowych. Właściwe decyzje inwestycyjne oraz efekt procentu składanego, czyli ponowne inwestowanie i pomnażanie osiągniętego zysku to główne czynniki, które składają się na tempo wzrostu kapitału.

 

Który z dostępnych na rynku funduszy wybrać?

Od rodzaju wybranego funduszu zależy wysokość zysku oraz stopień podejmowanego ryzyka, dlatego w niektórych przypadkach konieczne jest monitorowanie sytuacji gospodarczej kraju oraz trendów na rynkach finansowych. Do wyboru inwestorzy mają następujące rodzaje funduszy:

  • niewielkie ryzyko i zyskowność, czyli fundusze rynku pieniężnego – środki są inwestowane w krótkoterminowe papiery dłużne czyli bony skarbowe lub krótkoterminowe obligacje Skarbu Państwa. Stopień osiąganego zysku jest tylko trochę wyższy niż w przypadku lokat bankowych,
  • umiarkowane wahania stopy zwrotu i wyższe zyski, czyli fundusze obligacyjne – zgromadzony kapitał jest inwestowany przede wszystkim w długoterminowe obligacje skarbowe,
  • wysokie ryzyko i zyski, czyli fundusze zrównoważone – ta inwestycja przynosi znacznie wyższe korzyści niż w przypadku poprzednich dwóch rodzajów funduszy. Środki są tu inwestowane w proporcji 50:50 w dłużne papiery wartościowe oraz akcje giełdowe,
  • najwyższe ryzyko największa stopa zwrotu, czyli fundusze akcyjne – jak sama nazwa wskazuje zgromadzony kapitał jest inwestowany w akcje. Hossa na giełdzie może inwestorom przynieść zyskowność nawet na poziomie przekraczającym 100%. Im dłuższy okres inwestycji, tym mniejszy stopień ryzyka, dlatego ten rodzaj funduszy to doskonały sposób na przyszłą emeryturę dla ludzi w młodym i średnim wieku.

Odpowiednio dobrany fundusz inwestycyjny to nie tylko zysk zależny od horyzontu czasowego i skłonności do ryzyka, ale także zapewnione przez Komisję Papierów Wartościowych bezpieczeństwo. Wiedza i doświadczenie specjalistów gwarantują, że Twoje oszczędności znajdują się w dobrych rękach. Niewielkie wpłaty, jakich można dokonywać systematycznie, nie stanowią dużego obciążenia dla budżetu, a zgromadzony kapitał można w każdej chwili wycofać z zachowaniem wypracowanego zysku.

Nie wiesz jaki fundusz będzie dla Ciebie odpowiedni lub nie masz czasu na systematyczne śledzenie sytuacji na rynkach finansowych? Zapraszamy do współpracy. Wspólnie dobierzemy odpowiednie rozwiązanie, które pozwoli właściwie zabezpieczyć Twoją przyszłość.