Ubezpieczenia komunikacyjne

rozbity samochódPosiadanie własnego samochodu wiąże się z obowiązkiem wykupienia stosownego ubezpieczenia komunikacyjnego. Właściwy wybór ubezpieczyciela pomoże zminimalizować koszty utrzymania pojazdu. Posiadanie ubezpieczenia lub pakietu ubezpieczeń, zapewnia komfort podczas jazdy i mniej stresu, w razie jakichkolwiek nieprzewidzianych zdarzeń na drodze. To bezpieczeństwo, w które warto zainwestować.

Obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych i wolnobieżnych zarejestrowanych na terenie Polski jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Nabywana w ramach zawieranej umowy polisa, stanowi ochronę nie dla samochodu, a dla jego właściciela. Dzięki niej firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód na rzecz poszkodowanego.

 

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Ubezpieczenie NNW nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Stanowi ono ochronę zarówno dla kierowcy pojazdu, jak i jego pasażerów. Gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku trwałych następstw wypadku lub śmierci osoby objętej ubezpieczeniem, która brała udział w podróży. Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski oraz za granicą, jednak jeśli do wypadku dojdzie za granicą, odszkodowanie wypłacane jest w złotówkach.

 

Ubezpieczenie Autocasco

Autocasco to ubezpieczenie z grupy dobrowolnych, którego wysokość może określić sam ubezpieczający. Należy jednak pamiętać, że od tego jaka będzie suma ubezpieczenia, zależy również wysokość wypłacanego odszkodowania. Polisa autocasco daje możliwość zwrotu pieniędzy w następujących przypadkach:

  • uszkodzenia pojazdu wskutek kradzieży lub jej nieudanej próby,
  • uszkodzenia wskutek nieoczekiwanych zdarzeń losowych lub przyrodniczych,
  • uszkodzenia, które nastąpiło w wyniku zderzenia ze zwierzętami, osobami lub przedmiotami,
  • kradzieży pojazdu lub jego części,
  • uszkodzenia spowodowanego przez osoby trzecie, nawet jeśli nie odnaleziono sprawcy szkody,
  • uszkodzenia będącego efektem działania czynników termicznych lub chemicznych.

 

Ubezpieczenie Assistance

Assistance jest ubezpieczeniem pomocnym w przypadku nagłej awarii, wypadku, kradzieży pojazdu lub nagłej choroby kierowcy, bądź pasażera. Gwarantuje pomoc techniczną oraz medyczną na terenie całej Polski.